Kurumsal Kimlik Yönetimi | CRM KURUMSAL
Kurumsal Kimlik Yönetimi Modül Resmi

Kurumsal kimlik, firmanızın ürün/hizmet, yaptığı iş ve hizmet anlayışını kapsayan marka çalışmasıdır. Bir başka deyişle kurumsal kimlik tasarımları, markanın tam olarak kendisini yansıtır. Bu durum şöyle ki; vizyonunu, duygularını ve bakış açısını, görsel ve metinsel içerikler ile kendini ortaya koyması ve sektöründeki alanda kendini sunmasıdır.

Kurumsal kimlik tasarımları marka ile birlikte yürütülmesi gereken hassas bir süreçtir. Bunun sebebi, bir kere müşterilere sunulduktan sonra değiştirmek zor olur. Marka oluşturmadaki ilk adımlardan biri olan kurumsal kimlik tasarımı iyi düzeyde ve kaliteli olursa, müşterilerin markaya bakış açısı da iyi düzeyde ve kaliteli olur.

Kurumsal kimlik çalışmaları markanın hikâyesi üzerine düşünülmelidir. Bu hikâyeye uygun olarak esnek ve kolay algılanabilir olmalıdır.