Proje Yönetimi > İş Çözümleri > CRM KURUMSAL
Proje Yönetimi Modül Resmi

Ar-Ge ve Proje Yönetimi ürünümüzü en kısa zamanda test etmelisiniz. Firmaların Ar-Ge departmanlarına sunulan ve bu departmanın tüm iş süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde takip edebilecekleri Ar-Ge yazılımını siz müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Ar-Ge ve Proje Yönetimi yazılımı web tabanlı kullanımı ve kolaylığı sayesinde mobil cihazlardan da erişim imkânı sunmaktadır.

Ar-Ge ve Proje Yönetimi programında aşağıdaki modüller en büyük yardımcınız olacaktır.

Proje Tanımlama: Proje adı, proje yöneticisi, proje başlama ve bitiş tarihleri, proje önceliği, proje tipi, proje durumu tanımlamalarının yapılması,

İş Planları Tanımlaması: İş planı başlangıç ve bitiş tarihleri, durum aşamaları, tamamlanma yüzdelerinin takibi,

İş Planı: Gantt Şeması üzerinde proje aşamalarının zamansal takiplerinin yapılması,

Proje Ekibi Oluşturma: Projede yer alacak personelin bilgileri, projedeki görevi, ünvanı, adam/ay oranı, toplam adam/ay oranları, aylık ve toplam maliyetlerinin işlenmesi,

Görev Tanımlamaları: Proje görevlerinin durumları, başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleme, proje sorumlularının tanımlanması, görevlerin tamamlanma yüzdelerinin takibi,

Proje Bütçesi: Öngörülen ve gerçekleşen bütçe tanımlamalarının yapılması,

Planlanan ve Gerçekleşen Masraflar: Masraf tiplerinin tanımlamaları, tutarları, ödeme şekilleri, masraf kategorilerinin ve oluşturan kullanıcıların kayıtlarının takibi,

Numune Talep: Müşterilerinizin istemiş olduğu numuneler ve tarafınıza gelen numune takiplerinin analiz çalışmalarının yapılmasına ilişkin kayıtların tutulması,

Aktiviteler: Proje ile ilgili olarak yapılan telefon, toplantı, ziyaret, mail vb. aktivitelerin tarih, tip ve durumlarının izlenmesi,

Kullanılan Cihazlar: Ar-Ge çalışmalarında kullanılan cihazların kayıtlarının oluşturulması, bu cihazlarla yapılan analiz tipleri, cihazların kullanım süreleri ve yapılan işlemlere ilişkin açıklamaların kayıtları,

Cihaz Takibi: Firma bünyesindeki cihazların bakım, doğrulama, kalibrasyon süreçlerinin (son işlem tarihi, gelecek işlem tarihi, kalan gün sayısı, işlem periyodu, seri no, model, marka) takibinin yapılması,

İş Gücü Planlaması: Projede çalışan personelin adam/ay oranları ve aylık toplam maliyetlerinin hesaplanabilmesi,

Analizler ve Raporlar: Proje, Masraf, Müşteri, Aktivite, Ürün / Hizmet modülleri altında zengin ve detaylı raporlara anında erişim sağlayabilirsiniz. Analiz ve projeye ilişkin hedeflenen sonuçlar ve rapor dokümanlarının sisteme yüklenmesi gibi birçok işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Tüm bu modüllerin yanı sıra online görüşme özelliğiyle Ar-Ge personeli kendi aralarında anlık iletişim kurabilmektedirler. Bu sayede Ar-Ge sürecinizdeki iletişim eksikliğinden doğabilecek zaman kayıplarının önüne geçebilirsiniz. Ayrıca Ar-Ge iş akışı içinde personele atanan görevler ve yapılacak işlerle ilgili sistem içi otomatik hatırlatmalar sayesinde çalışanlar arasında koordinasyon sağlanmaktadır. Bu da firmaların kurumsal iş akışınını takip edebilme ve iş sorumluluğu bilincinin gelişmesinde ve raporlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Firmalar, Ar-Ge ve Proje Yönetimi aşamalarında onlara sunacağımız modülleri kullanarak, hem firmalarının Proje Yönetim süreçlerini hem de Ar-Ge iş akışlarını en iyi şekilde yönetebilmektedirler.

Daha detaylı bilgi için www.argekurumsal.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.